Att skriva kåserier är att skriva om alldagliga händelser som man har upplevt under årens lopp

Mycket läsnöje

Claes